Varför du bör använda dig av teknologi i utbildingen

Vi lever i en tid där vi har teknologi runt om oss var vi än är. Vare sig du är och handlar, lagar mat, slappar framför soffan eller pendlar på väg hem från jobbet. Och även om teknologin i allt större utsträckning börjar ta sig in i klassrummet har vi inte integrerat vår moderna teknologi med våra pedagogiska metoder på ett sätt som vi borde. Därför är det så viktigt att vi börjar fundera över vilka möjligheter vi har att använda oss av teknologi i vår utbildning och vilka undersökningar vi har som stöttar användandet av implementeringen av teknologi. I den här artikeln går vi igenom några punkter som kommer få dig att fundera en extra gång om du inte borde använda dig av teknologi i din utbildning.

Fakta är ett knapptryck bort

En studie har visat att lärare som använder olika typer av teknologi i sin pedagogik gillar det! Verktyg som hemsidor, appar, spel, e-böcker och virtuella presentationer hjälper elever att lära sig i sin egen fart. Digitala material kan assistera eleverna i att lära sig olika ämnen och introducera olika typer av utbildningsmetoder för varje elevs individuella behov. Med tillgången till internet har elever med bara ett knapptryck borttillgång till mycket mer än vad som står i deras läroböcker. Faktum är att elever idag är redan bekanta med att googla för att söka och hitta svar på frågor. Internet är en gåva till mänskligheten som vi kan använda betydligt mer i klassrummet än vad vi gör idag. Istället för att räcka upp handen och vänta på att en lärare kan svara på en fråga kan elever på en gång söka upp svaret på vad de letar efter. Det ger mer tid till läraren att beskriva och förklara svåra komplexa problem istället för att svara på enklare faktafrågor. Det gör också att eleverna tar ett större ansvar för sin egen utbildning och hjälper dem att utveckla sin problemlösningsförmåga istället för att förlita sig på att läraren kommer att ge dom alla svar.

Elever föredrar teknologi

En studie har visat att universitetselever föredrar att ha teknologi som en integrerad del i sin utbildning. Datorer, surfplattor och mobiltelefoner i kombination med internet är samma verktyg som de använder när de arbetar hemma. Därför behöver de sällan en introduktion till dessa om du väljer att använda dem i din utbildning. Faktum är att så många om 54% av studenterna i undersökningen använde sig av minst två typer av teknologiska apparater när de pluggar hemma.

Stöttar lärare i deras utbildning

Ytterligare en studie har visa att 74% av lärare håller med om att teknologi hjälper dem att förstärka sitt budskap under sina lektioner. Med nya typer av smarta verktyg och metoder har lärare helt enkelt enklare för att lära ut svåra begrepp, teoretiska ramverk och koncept som elever ofta på en väldigt kort tid måste ta till sig. Men det är viktigt att komma ihåg att teknologi inte går att använda utan lärare. Därför är det så viktigt att det finns en lärare närvarande under lektioner och inte lämnar eleverna ensamma utan övervakning.

Stöttar lärare i deras utbildning

 

Kategorier: Kurser