Uppfinningar Som Förändrat Världen

Vi lever i en värld full av möjligheter. Modern teknologi tillåter oss att se och höra människor på andra sidan jordklotet, att enkelt ta del av en oändlig mängd information, och att planera våra liv utefter våra förmågor och preferenser. Det som följer är några exempel på uppfinningar som har tillåtit oss att leva våra liv på detta sätt, och som för alltid ändrat världen vi lever i.

Flygplanet

I början av 1900-talet drömde de amerikanska bröderna Wilbur och Orville Wright om att skapa det första fungerande flygplanet. Det var i December 1903 som de lyckades med fyra korta flygningar ungefär 260 meter över marken. Bröderna uppskattades inte fullt ut i sitt hemland och begav sig därför till Europa för att testa sin lycka. Deras flygplan blev där en succé och Wilbur och Orville fick chansen att flyga både statsmän och journalister som fascinerades av deras uppfinning.

Charles Lindbergh

1927 blev Charles Lindbergh först med att korsa Atlanten i ett flygplan. 1932 skulle Amelia Earhart bli den första kvinna att göra samma sak. Jet-motorn uppfanns år 1930 av en brittisk uppfinnare vid namn Frank Whittle. Det var dock först på 70-talet som man började kommersialisera flygturer och erbjuda dem till allmänheten.

Internet

En annan nyskapande idé som har revolutionerat sättet vi lever och ser världen idag är förstås användningen av internet. Visionärer som Nikola Tesla hade idéer om detta koncept redan i början av 1900-talet, men den första fungerande prototypen kom inte förrän i slutet av 60-talet. “The World Wide Web” uppfanns av Tim Berners-Lee på 90-talet. Idag verkar nätets möjligheter nästan obegränsade. Det ger dig möjlighet att kommunicera, påverka, lyssna på musik, handla, spela spel etc. på helt nya sätt.

Smartphone

Mobiltelefonen föddes i april 1973 och var av märket Motorola. Det var dock inte förrän på 80-talet som denna mobil började säljas till allmänheten. Telefonen vägde nästan ett kilo och behövde laddas i 10 timmar för att kunna pratas i under 30 minuter. Först på 90-talet började idéerna om en smartphone ta form, och efter millennieskiftet blev de en verklighet. Steve Jobs visade världen sin första iPhone år 2007 och efter det galopperade utvecklingen iväg. Idag har våra smartphones gjort nästan alla andra gadgets förlegade. Vi behöver ingen kamera längre då våra telefoner tar hand om det. Vi behöver inget gameboy längre eftersom vi kan spela otaliga spel direkt i våra smartphones. Mp3-spelare, walkmans och discmans är helt onödiga när vi har möjlighet att höra all vår musik i telefonen.

Avslutning

Det finns många uppfinningar och idéer som har format den moderna världen. Preventivmedel har tillåtit oss att planera våra familjesituationer bättre och i vissa fall undvika sjukdomar. Uppfinningar som kylskåpet, mikrovågsugnen och ugnen har förenklat vår vardag och gjort en livsviktig aktivitet enklare och mer behaglig. Men de uppfinningar som ändå är mest banbrytande är kanske de som har tagit oss närmare resten av världen. Kommunikation med och resande till andra länder tillåter oss att lära oss saker som vi aldrig hade kommit i kontakt med annars. Med hjälp av dessa kan vi utvecklas och förbättras som människor, samtidigt som vi lär oss att förstå det som är nytt och främmande.

Kategorier: Kurser