Teknologi i u-länder

Det finns många människor runt om på vår planet som inte oroar sig över att ha tillgång till internet eller att ha möjlighet att använda en dator på en vardaglig basis. Men det finns också många platser där personer inte har den möjligheten. Samtidigt finns det fler och företag, föreningar och välgörenhetsorganisationer som strävar efter att göra modern teknologi tillgänglig till varje person på jorden, inklusive personer i utvecklingsländer. Att få rätt teknologi till rätt person i rätt land kan hjälpa att stärka deras regering, deras människorättsarbete, uppmuntrande till lärande och utveckling och till och med rädda liv genom kunskapsarbete och tillgång till sjukvård och information.

Allt viktigare med mobiltelefoner

Mobiltelefoner har börjat att bli allt mer vanligt i utvecklingsländer då kostnaden har gått ner allt mer och mer under de senaste åren. Tillgången till mobiltelefoner öppnar upp många möjligheter när det kommer till hälsoinformation, samt rådgivning om banker och ekonomi. De hjälper till och med att komma förbi språkskillnader inom och utanför länder. Företag och organisationer som Projekt Masilueke, utvecklar just nu ett program som syftar till att förse personer med hälsoinformation via textmeddelanden. Personer som har mobiltelefoner i länder som Kina, Indien och delar av Afrika kan få information om HIV och AIDS, och vissa appar påminner personer att ta sina mediciner. Med tillgång till en mobiltelefon som har möjlighet att sköta bankärenden kan personer som inte har ett bankkonto eller en hemadress ordna ett bankkonto genom sin mobiltelefon. Det tillåter företag och kunder att fortfarande ha en möjlighet att sköta sina transaktioner. Med de här möjligheterna ger mobiltelefonen en skjuts i rätt riktning för tillväxten av nyföretagare i regioner som tidigare inte haft den möjligheten. Många mobiltelefoner har också möjligheten att översätta språk och dialekter, vilket gör det enklare för personer att kommunicera med varandra.

Det hjälper att ha tillgång till en dator

Persondatorn är även den viktig för utvecklingsländer. Inte bara hjälper datorn på likadana sätt som mobiltelefonen gör. Men de hjälper också att motverka analfabetism och utveckla utbildningsformer på orter där det behövs mest. Med tillgång till internet kan studenter lära sig att läsa, skriva och skapa, samt lära sig nya kunskaper som är väl användbara för framtiden. Personer md tillgång till bärbara datorer har möjligheten att arbeta och studera antingen vid sin arbetsplats, sin skola, hemma eller någon annanstans. Har man tillgång till en dator blir det också mycket enklare att hitta ett jobb. Företag letar i stor utsträckning efter personal via internet nu för tiden.

Internet och dess potential

Internet öppnar upp en värld av information för människor och kan potentiellt hjälpa hela samhällen i utvecklingsländer. Internettillgång kan hjälpa människor i att delta i samhällsfrågor och är därför demokratifrämjande.  Men förutom internettillgång i sådana länder är det lika viktigt att erbjuda dem de verktygen de behöver för att använda internet, som till exempel mobiltelefoner och datorer. Det finns flera organisationer runt om i världen som hjälper människor att få tillgång till så väl internet som mobiltelefoner och datorer.

Kategorier: Kurser