Spelutveckling och positioner

Spelutveckling är processen att skapa någon typ av videospel elle onlinespel. Processen görs oftast inte av en person utan av utvecklare spridda över hela världen.

Utveckling av ett spel finansieras normalt av en förläggare och kan ta många år för att slutföra. Indiespel brukar ta mindre tid och pengar och kan produceras av individer och mindre utvecklare. Den oberoende spelbranschen har stigit allt eftersom tillväxten av nya onlinedistributionssystem liksom mobilmarknaden för Android och iOS-enheter.

Tidig spelutveckling

De allra första videospel, som utvecklades på 1960-talet, var icke-kommersiella. Kommersiell spelutveckling började på 1970-talet med tillkomsten av första generationens videospelkonsoler och tidiga hemdatorerI. Tack vare både låga kostnader och liten kapacitet hos datorerna så kunde en ensam programmerare utveckla ett komplett spel. I slutet av 1980-talet och 1990-talet gjorde den alltmer ökande datorkapaciteten och samtidigt ökade förväntningar från spelarna att det blev svårt för en ensam utvecklare att producera en konsol eller PC-spel.

Vanliga kommersiella dator- och konsolspel utvecklas generellt i faser. Om den presenterade idén blir godkänd, och utvecklaren får finansiering, börjar den fullskaliga utvecklingen. Att ta fram ett komplett spel idag involverar vanligtvis ett team bestående av allt från 20 till 100 personer med olika ansvarsområden, inklusive designers, artister, programmerare och testare. Dessa kan jobba remote, det vill säga sitta vart som helst i världen. På det sättet kan man plocka ihop riktiga dreamteam när det gäller speltillverkning.Hur många olika roller och utvecklare som behövs beror bland annat på vilken typ av spel som ska tas fram. Normalt så krävs det fler personer att ta fram ett äventyrsspel eller actionspel jämfört med att utveckla en ny spelautomat.

Vilka roller?

Vi ska ge några exempel på roller som behövs i större spelproduktioner.Producenten förvaltar utvecklingsgruppen, scheman, rapporterar framsteg, anställer och tilldelar personal och liknande uppgifter. Denna roll kan också kallas projektledare, projektledare eller direktör. Den externa producentens ansvar  innefattar PR, kontraktsförhandlingar,schema och budgetunderhåll, koppling mellan personal och intressenter, kvalitetssäkring, betaltesthantering och lokalisering. Denne jobbar direkt mot utgivaren och övervakar utvecklarens framsteg och budget. En videospelspublisher är ett företag som publicerar videospel som de antingen har utvecklat själva eller har gett uppdrag till en extern spelutvecklare att ta fram. Precis som ett bokförlag eller filmutgivare där publishingföretaget ansvarar för produktens tillverkning och marknadsföring och inklusive marknadsundersökning.

Normalt så är det de som står för finanserna under utvecklingen. På det sättet så säkerställer de även att de äger spelets IP. Många stora spelutgivare distribuerar sedan de spel de publicerar, en del mindre utgivare anlitar istället större utgivare eller distributionsföretag för att få ut sina framtagna spel på marknaden.

Ekonomi och kontroll

Andra funktioner som vanligtvis utförs av publishern innefattar att besluta om och betala för alla licenser som behövs. Sen tillkommer det kostnader för lokaliseringslayout samt framtagande av grafiska designelement såsom boxdesignen.Större utgivare kan även försöka öka effektiviteten genom att tillhandahålla tjänster som ljuddesign och kodpaket för allmänt nödvändig funktionalitet. Eftersom utgivaren är den som riskerar mycket finansiellt så har de ofta någon person hos producentens team för att övervaka utvecklarens framsteg, kritisera pågående utveckling och bistå vid behov. Oftast betalas de externa videospelutvecklarna med periodiska förskott på royalties. Dessa förskott betalas när utvecklaren når vissa utvecklingsstadier, även kallade för milstolpar. Utvecklingsgruppen består av flera medlemmar där vissa kan hantera två eller fler roller samtidigt. Precis som att mer än en uppgift kan hanteras av samma person.De mest representerade i en spelutvecklingsgrupp är artister, följt av programmerare, sedan designers, och slutligen ljudspecialister. Dessa positioner är i nästan alla fall anställda på heltid. Andra positioner, som testare, kan användas deltid efter behov.En erfaren och erkänt duktig programmeringsansvarig kan tjäna väldigt mycket pengar. Speldesignern är den person som designar spelen samt utformar och skapar spelets regler och hela struktur.

Ekonomi och kontroll

Olika team

Spelutvecklingslag har oftast en ledande designer som samordnar arbetet hos samtliga designers i teamet. En annan av rollerna i en designergrupp är en författare. Denne är ofta anställd på deltid för att komma fram till spelets story, dialog, skådespelande berättelse samt innehåll för videospelförpackningar i de fall det behövs.När det kommer till större spelprojekt finns det ofta separata designers för olika delar av spelet, som spelmekanik, användargränssnitt, karaktärer, dialog med mera.

Olika team

En spelartist är en bildkonstnär som skapar videospelkonst som normalt sett övervakas av en artdirector eller artleader så att den bestämda visionen efterföljs. Artdirectorn hanterar det konstnärliga teamet samt planering och samordning inom utvecklingteamet. Artistens jobb kan vara 2D-orienterat eller 3D-orienterat. För 2D-artister kan det handla om att producera konceptkonst, texturer, miljöbakgrund eller terrängbilder. 3D-artister kan producera modeller, animeringar, 3D-miljö och film. Artister upptar ibland båda rollerna. Ljudingenjörer är tekniker som har ansvar för ljudeffekter och ljudpositionering i spelet. De övervakar ibland även voiceover artisterna. Kompositörer som skapar spelets musik ingår ibland i spelets ljudlag, men ofta är det arbetet outsourcat. Kvalitetssäkring av spelet utförs av speltestare som analyserar videospel för att dokumentera programvarufel som en del av en kvalitetskontrollen. Testspelande är ett mycket tekniskt uppdrag som kräver både datakunskap och analytisk kompetens.

Kategorier: Kurser