Smart teknologi när du lär ut

Det finns flera olika strategier som används av skolor för att göra utbildning för elever bättre och mer lärorik. De syftar till att hjälpa eleverna att utveckla sin kapacitet, produktivitet och sitt utförande. Genom att införa användandet av teknologi i utbildningen kan nya metoder utvecklas på en internationell nivå. Undrar du fortfarande om du borde, eller inte borde, börja använda dig av olika appar och verktyg i din utbildning? Den här artikeln reder ut dina frågor.

Teknologi gör det enklare att lära ut

Om du har tröttnat på att försöka lära ut komplexa teoretiska ramverk som dina elever inte förstår? Vi förstår. Det är svårt att hitta ett enkelt och pedagogiskt sätt att lära ut tuffa koncept till samtliga elever i klassen som de kan förstå. Men teknologi kan göra det enklare! Tack vare presentationer som kombinerar ljud och bild kan dina elever förstå precis hur de olika teorierna kan appliceras i praktiken. Du kan använda dig av projektorer och datorpresentationer för att förstärka ditt budskap och göra det enklare för dina elever att lära sig vad du försöker att lära ut. Du är inte längre bunden till att föra en dagbok eller ett par anteckningar om varje student. Det är något som bara gör dig förvirrad när det väl är dags att sätta betyg. Istället kan du förlita dig på olika plattformar och verktyg som hjälper dig att hålla koll på varje individs genomföranden från varje examinationstillfälle. Det finns flera olika verktyg som hjälper dig att göra precis det. Och din skola kan även beställa din mjukvara som alla lärare kan ta del av för att få ner kostnaderna.

Teknologi för utbildning är bra för miljön

Kan du föreställa dig hur mycket papper och hur många träd som skulle kunna sparas om varje skola i Sverige valde att introducera digitala textböcker? Visst, vissa skolor har redan börjat att använda sig av dessa. Men vi är fortfarande långt ifrån att nå en helt textboks-fri skola i Sverige. Men du kan redan idag börja att arbeta mot förändringen på eget håll. Du kan till exempel instruera dina elever att redovisa sina uppgifter och sina prov via e-mail istället för i pappersform. Och du kan även uppmuntra dem att använda sig av datorer och surfplattor istället för att skriva på papper.

Tack vare teknologi lär sig elever enklare

De som går i skolan idag är uppvuxna med alla digitala verktyg de behöver. Och de använder någon typ av mobil enhet varje dag på en regelbunden basis. Samtidigt är de smarta och lär sig nya verktyg snabbt. Men många är också beroende av appar som Facebook, Pintrest, Instagram, Snapchat och många andra hemsidor från en tidig ålder. Internet kan därför distrahera dem från att lära sig, men du kan också använda deras vilja att spendera sin tid på internet till din och deras fördel. Fundera över hur du kan använda touch screen-teknologi för att göra dina föreläsningar mer interaktiva. Och förlita dig i högre utsträckning på teknologi om du vill att dina elever ska ta del av gruppdiskussioner. Du kan också sätta upp en privat Facebook-grupp för din klass för att uppmuntra till diskussion.

 

Kategorier: Kurser