Framtidens teknologi #2

Hur ser framtidens teknologi ut och vilka är riskerna som följer med den? Hur gör vi vår värld bättre samtidigt som vi lär oss att använda oss av ny teknologi? Det är helt klart spännande tider idag och utvecklingen går fram i en rasande rakt. Men vad vi ska göra med allt som händer i världen vet vi inte riktigt ännu.

Nästa säkerhets- och integritetskris

Vi har delat med oss av vårat digitala fotavtryck för enkelhets skull. Med smart hemteknik delar vi vårt även vårt fysiska fotavtryck genom GPS-tjänster och spårningsfunktioner. Det handlar inte om, utan när dessa system kommer att möta en ny kris, och konsekvenserna kan bli mycket allvarligare än vad vi först trodde. Att ta itu med säkerhet och integritet blir ett grundläggande problem som kommer att forma vår framtid. Vi har redan sett det med Facebook och vad som hände efter Cambridge-skandalen. När kommer nästa kris? Även om vi redan idag har sett förändringar ske på digitala hemplatser så väntas vi inte dela med oss av mindre information i framtiden, utan tvärtom mer. Därför är det oundvikligt att vi kommer att möta samma typ av frågor i framtiden. Och förändring måste ske precis som det har skett nu. Men det är vad som är intressant och vittnar om vår kapacitet att förändra oss.

Integration av hemelektronik

Integration av hemelektronik

En integration av vår hemelektronik kommer att avgöra huruvida den har någon plats i vår framtid. Tjänster som Siri eller Alexa kanske inte är vägen att gå där klumpiga missförstånd blandas ihop med vad vi egentligen vill. Men kan dessa tjänster hjälpa oss att släcka våra lampor? Låsa upp våra dörrar och avaktivera våra alarm? En möjlighet för framtiden är att vi ser mer av dessa tjänster som kopplar ihop våra olika digitala tjänster i vår elektronik. Vi har redan sett hur vi har möjlighet att koppla ihop olika tjänster med varandra i olika digitala moln. Och hur det kommer att formas i framtiden är minst sagt en het potatis i världen just nu.

Mer AI i framtiden

Något som väntas komma allt mer och mer i framtiden är smartare AI-funktioner. Men det beror på hur de utvecklas. Redan idag är det en stor diskussion huruvida framtidens AI är vårt största hot. Skeptiker som Elon Musk menar att när vi väl har ”framtidens AI” så kommer det vara försent för att stoppa den. Därför måste vi redan idag arbeta proaktivt för att lära oss utveckla AI som syftar till att hjälpa oss snarare än tvärtom. Men det ligger i händerna på utvecklarna. I filmen Ex Machina resonerar regissören kring detta tema och vad vi kan vänta oss. Kommer vår AI vara så smart att den tar över oss? Och tänk om vi installerar AI för att främja planeten, men det i slutändan visar sig att det är vi människor som ä jordens största hot? Det finns flera frågor som måste besvaras som inte specifikt rör teknologin, utan filosofi och moraliska dilemman med utvecklingen av den här typen av teknolog.

Kategorier: Kurser