Framtidens dator

Ungefär för 5300 år sedan uppfann människan sin första tekniska singularitet. Ordet myntades av Stanislaw Ulam år 1958 och betyder kortfattat intelligensexplosion.

Uppfinningen var skriftspråket och skulle förändra jordelivet radikalt för människan. Utan problem skulle vi människor runt om i världen kunna dela information med varandra och än så länge verkar skriftspråket fortfarande vara oersättligt. Nästa tekniska singularitet tros vara nästa generations datorer som väntas vara mer kraftfulla i bara en enda dator än alla samlade datorer idag.Tekniken kallas kvantteknik och bygger på att partiklar i processorn fungerar som vågor istället för traditionella transistorer som bara styr ström i en riktning. Vidare kallar man informationen för bitar och den representeras av ettor och nollor – på och av. I kvantdatorn lagras informationen samtidigt.  Resultatet blir en dator som är flera hundra miljoner gånger snabbare. Ett kanadensiskt företag ligger i täten idag med en dator som klarar avancerade uträkningar på några få sekunder till skillnad från en vanlig dator som tar i snitt på sig 10 000 år enligt techtimes.Kring datorn finns idag ett högt intresse där till exempel nätvarujätten Amazon betalat 15 miljoner dollar för att få köpa. Uppföljaren som tros släppas om ett antal år skall vara dubbelt så snabb än den som finns ute på marknaden nu. Datorn fungerar som ett kylskåp eftersom det krävs -273 grader Celsius för att partiklarna inne i processorn skall börja interagera med varandra.

dator blir verkligen energieffektivitet

Datorerna tros även vara riktigt energisnåla. Idag används kisel och i framtiden tror forskarna att kolnanorör kommer vara det dominerade, och inte bara för den bråkdel av energi som behövs för att driva datorn utan också för att det kommer vara ett miljövänligare alternativ. När det kommer till just teknik har inte kunskapen precis minskat med åren. Tittar man på en graf som representerar kunskapen i teknik, ökar den exponentiellt.

Artificiell intelligens

AI som det även förkortas, är tillsammans med framtidens superdator det som vi människor kan förvänta oss stor hjälp utav. En självlärande dator som imiterar mänskligt beteende och tros i framtiden göra ett effektivare jobb i många utav dagens arbete. Idag körs pilotprogram i bussar och bilar men tros inom fåtal år vara en etablerad förare i till exempel en lastbil. Resultatet blir att man får en förare som inte kostar pengar, i lön eller troligen aldrig kommer att krocka. Den mänskliga faktorn är tyvärr den främsta orsaken till att bilar krockar.Stephen Hawkings var en utav de röster som menade att artificiell intelligens kan innebära slutet för mänskligheten på jorden. Det är även ett populärt science-fictiontema i böcker och filmer där maskiner och robotar blir såpass intelligenta att dem blir den dominerade kraften på jorden. Detta har gett upphov till en del frågor som filosofer tillsammans med fysiker idag försöker svara på. Kommer en robot kunna känna känslor? Finns en vilja att kunna agera på detta? Betyder detta att robotar förtjänar rättigheter som vi människor förväntar oss i samhället? Inom en trettioårsperiod sägs det att vi kommer ha ett svar på dessa frågor.

Kategorier: Kurser