Fördelar med teknologi i klassrummet

Teknologi används i allt högre utsträckning än förut och i en tid då många elever har vuxit upp med någon typ av teknologisk apparat i sin hand är det en självklarhet att integrera dessa i deras utbildningsform. Varför undrar du? Jo för det kommer med massor av fördelar. I den här artikeln går vi igenom några av dem.

Uppmuntrar till engagemang

När teknologi används i utbildningssyften är studenter generellt sätt mer intresserade av att ta del av innehållet i de ämnen de läser. Teknologi erbjuder flera olika möjligheter för att göra kunskapslärande mer underhållande och effektivt gentemot traditionell pedagogik. Till exempel: att genomföra en lektion genom vad som kallas ’gamificaton’ är ett utmärkt sätt att integrera teknologi och lärande. Ta med dina elever på virtuella klassresor där de besöker olika historiska platser och genom det kommer närmare det ämnet de lär sig. Föreställ dig själv att du ska lära ut om koncentrationslägren under andra världskriget. Lär man sig bäst när man på plats och ser hur det såg ut – eller om man läser det ur en gammal historiebok?   Studenter som är engagerade och intresserade i vad de läser och studerar kommer i regel ihåg vad de har pluggat bättre än elever som inte är intresserade. Och som vi nämnde tidigare kan kombinationen av elevers egenintresse i teknologi i samband med en pedagogisk grund göra att de blir än mer intresserade av vad de utbildar sig till. Det gäller att experimentera med olika former av teknologi för att se vad som fungerar bäst för dina elever.

Uppmuntrar individuellt lärande

Det finns en gammal bild som florerar på internet där en lärare bakom en kateder står framför en elefant, apa och fisk och säger ”för att göra utbildningen så rättvis så möjligt vill jag att ni alla klättrar upp i trädet bakom er”. Bilden illustrerar problematiken med vårt sätt att lära ut idag – nämligen att vi alla är olika. Därför är det så viktigt att vi individanpassar utbildningen så att det fungerar så bra som möjligt för alla elever i klassen. Och här kan teknologi hjälpa till. Till exempel: använder du dig av digitala verktyg kan elever lära sig på sin egen hastighet, gå igenom svåra problem och dess lösningar genom e-föreläsningar, och få mer individuell hjälp genom audio/visuella presentationer. Tillgång till internet gör också att information finns ett knapptryck bort, och de sparar tid då eleverna inte behöver gå igenom dammiga historieböcker för att hitta den fakta de behöver lära sig.

Studenter kan lära sig värdefulla kunskaper för vardagliga livet

Genom att använda sig av teknologi i klassrummet kan så väl lärare som elever utveckla viktiga färdigheter som gör dem redo för det riktiga livet när de väl går ut ur skolan. Modern pedagogisk form handlar inte enbart om att lära sig faktabaserad kunskap som namn, årtal och historiska platser. Utan är mycket mer inriktad på olika skickligheter som samarbetsförmåga, problemlösning, kritiskt tänkande och att utveckla olika former av kommunikations- och ledarskapsförmågor. Med hjälp av teknologi kan elever utveckla sina förmågor att utveckla sådana praktiska färdigheter genom att skapa presentationer, lära sig skilja på olika källor och skriva korrekta e-mails.

Studenter kan lära sig värdefulla kunskaper för vardagliga livet

Kategorier: Kurser